Pratisk Info og ruter

Praktisk info og Ruter


Med mindre andet er angivet, er start og mål altid ved Brørup hallerne, og som udgangspunkt altid med start kl 10.00.


Parkering ved hallen eller ved skolen lige ved siden af. Se kort under Tilmedling og startlister.


Der vil som regel altid være adgang til bad og omklædning, med mindre andet er angivet.

Toilet vil der, som minimum, altid være adgang til ved start og mål.


Løbet er et Cannonball, du står selv for tid, husk uret må IKKE være på autostop.

Der vil dog være et "master" ur i slut depot, i tilfælde af dit eget ur fejler undervejs.


Detaljer omkring start tider, anvendte rute osv. oplyses under det enkelte løb, som er listet på forsiden.


Medalje til alle der gennemfører.


Diplom kan hentes herpå siden et par dage efter endt gennemførelse.


Der løbes på eget ansvar, hvilket bekræftes ved tilmelding.


Tilmeldings gebyr tilbage betales ved aflysning, ellers ikke.

Priser ses under Tilmedling og startlister.


Angående Early start (når dette tilbydes):

Dette er for dem der regner med at løbe 2:15 + (Halvmarathon).

Starten vil, for early start, være en halv time officel start, med mindre andet er angivet.

Man vil IKKE kunne blive registreret for hurtigere tid end 2:15 på halvmarathon og 5:00 på marathon, hvis man starter sammen med early start.


Early start tilbydes, således vi alle slutter nogenlunde samme tid, og vi derfor, forhåbenlig, holder et mere samlet løb og er flere samlet til lidt hygge efterfølgende.


Løbet overholder reglerne for Klub100 Marathon, Dansk Halvmarathonklub og Klub 100 halvmarathon.

Siden vises bedst liggende ned, på en mobil enhed.

Ruter

Rute #1


Runde distance: 21,1km


Seværdigheder:

Brørup gammel Kirke

Tirslund stenen

Sønderskov

Lur stenen

Rune stenen

Rute #4

 

Runde distance: 21,1km

 

Seværdigheder:

Tirslund stenen

Åtte Bjerge

Folding Kirke

Downtown Brørup

Rute #7


Runde distance af ca. 5,3Km (Link)


Løbes som:

4 x 5,3Km.


Seværdigheder:

Søerne

Johannes Kirken

"Casa d' Mikkelsen"

Rute #10


Runde distance af ca. 7,04Km (Link)


Løbes som:

3 x 7,04Km.


Seværdigheder:

Søerne

Byparken Brørup

Rute #2


Runde distance: 21,1km


Seværdigheder:

Brørup gammel Kirke

Tirslund stenen

Sønderskov

Lur stenen

Rune stenen

Rute #5 (Hjertegalla Løbet)

 

Runde distance: ca. 5,3Km (Link)

 

Maraton: 8 x runder

Halvmarathon: 4 x runder

 

10Km: 2 x runder af 5Km (Link).

5km: 1 x runde (Link)

 

Seværdigheder:

Byparken

Hjertegalla Løbet :)

Rute #8


Runde distance af ca. 21,1Km (Link)


Marathon: 2 x runder

Halvmarathon: 1 x runde


Seværdigheder:

Tirslundstens + festplads

Søerne

Downtown Brørup

Lurstenen

Rute #3


Runde distance: 4,4km runde

samt "kort 400m runde".


Løbes som:

1 kort prolog af 300m (på atletik banen), samt 4 lange og 8 korte.


Seværdigheder:

Staffet for livet :)

Rute #9


Runde distance af ca. 3,52Km (Link)


Løbes som:

6 x 3,52Km.


Seværdigheder:

Søerne

Johannes Kirken

"Casa d' Mikkelsen"

Rute #6 

 

Runde distance: ca. 21,1Km (Link)

 

Maraton: 2 x runder

Halvmarathon: 1 x runde

 

Seværdigheder:

Skibelund Krat

Malt Kirke

Downtown Brørup

Rune stenen

(Skovgårdsvej)

Seværdigheder

Brørup gammel Kirke


Der har stået mindst én trækirke på stedet, måske to, hvad flere spor kunne tyde på. Måske stod her allerede en kirke i slutningen af vikingetiden. Den anden eller tredje kirke var en stenkirke formodentligt fra 1200 tallet. Nogle af stenene i den nuværende kirke fra 1400 tallet stammer fra den og så i øvrigt også den øverste del af døbefonten. Selve foden kan ses ved indgangen vest for våbenhuset. Det sikre er, at kirken ikke hed Brørup kirke, men måske Bryddorp, som var stedsbetegnelsen til omkring begyndelsen af 1300 tallet.


Læs mere om kirken her.

Tirslund stenen


Med sine 16 m i omkreds og 3,5 m over jordoverfladen er den Jyllands største sten. Den blev fredet som oldtidsminde i 1832; forinden havde man forsøgt at sprænge den bort.

Der findes mange historier og sagn omkring stenen.

Den ene beskriver at Harald Blåtand ville anvende stenen, som mindesten, ved sin moders grav.

Han måtte undervejs opgive denne færd, og det siges at stenen fortsat står på slæden med en skat under sig.

Andre sagn beretter at en trold blev misundelig på Folding kirkes tårn, og kastede derfor stenen efter den.

Begge disse sagn findes i flere forskellige varianter.

Andre, måske mere utroværdige historier, siger at den er bragt fra Skandinvien med indlands isen.

 


Læs mere om stenen her bl.a.

Sønderskov


Sønderskov er opført af Thomas Juel til den nærliggende herregård Estrup. Han erhvervede det ret beskedne gods i 1614, men døde barnløs i 1647. Efter en lang række skiftende ejere blev Sønderskov i 1819 ved tvangsauktion overtaget af Peter Momsen, hvis efterkommere ejede gården til midten af 1980'erne. Den sidste ejer søgte i 1977 om nedrivningstilladelse af den fredede, men da stærkt forfaldne hovedbygning. I stedet blev Sønderskov ved offentlige midler gennemgribende istandsat i årene 1986-92 ved arkitekt Steffen Søndergård Blandt de meget synlige ændringer er fornyelsen af tagene og nedtagelsen af de nygotiske kamtakkede gavle og kviste. Sønderskov blev i 1992 tildelt Europa Nostra-prisen for det fornemme restaureringsarbejde.


Bygningerne er nu indrettet til egnsmuseum, »Museet på Sønderskov«


Læs mere om Sønderskov her.

Rune stenen


Runestenen er sat til ære for Preben Gustavsen, der var en meget initiativrig borger for Brørup.

Runerne er ristet af Runemesteren Erik den Røde (Erik Sandquist) og stenen er opsat i 1999.

På stenen står der:

"Det herlige eenfoldige Danske Lurendrejer Laug udi Brørup By satte denne sten den 11. Februar 1999 da Preben Gustavsen fyldte 70 år. Hanstiftede Lauget, kopierede lurerne, skabte ånden og alligevel var han oldermand i mere end 25 år.

Stenen symboliserer hans solide kammeratskab, vægt, sind og urokkelige optimisme.


Godt er med varm hånd ven at møde"


Åtte Bjerge

 

Åtte Bjerge hæver sig stejlt fra Kongeådalen og blev oprindeligt dannet under istiden. Fra Flaghøj - områdets højeste punkt på 58,9 m.o.h. - ser man i klart vejr Ribe Domkirke mod sydvest.

Området er et yndet udflugtsmål både sommer og vinter. Her er flere kortere afmærkede vandrestier i det stærkt kuperede terræn.

 

Læs mere om Åtte Bjerge her.

 

Malt Kirke

 

Man anslår, at kirken er opført i den sidste tredjedel af 1100-tallet. Det begrundes ud fra fundet af to mønter i kirkegulvets formentlig ældste lag. Mønterne er slået under Valdemar den 1., der døde i 1182.


Kirken bestod oprindeligt alene af skib og kor, men kort tid efter opførelsen er der tilføjet et tårn. Dette tårn styrtede ned og blev genrejst i 1590-erne og i 1680-erne, for endelig efter en omsætning i 1879 at få sit nuværende udseende som en del af skibet. Årstallet, som er ophængt på kirkens vestgavl, refererer til denne omsætning og ikke, som man skulle tro, til kirkens bygningsår. Årsagen til, at der står 1179 og ikke 1879, er efter sigende den, at smeden ikke havde flere 8-taller, og da årstallet 1179 formodes at ligge tæt på bygningsåret, lod man sig friste til at opsætte 1-tallet i stedet.


Læs mere om Malt Kirke her, her og her.

Downtown Brørup

 

Brørup har mere at byde på end man lige skulle tro, og masser af historik, også når man løber gennem hovedegaden - Nyd det :) 

Johannes Kirken


Johanneskirken er opført i 1925 -26 som en filialkirke til Brørup gl. kirke. Den er ligesom Askov kirke tegnet af arkitekt Rolf Schroeder. De to er vist nok de eneste kirker, han har tegnet -med et kvart århundredes mellemrum og Askov kirke som den første.


Læs mere om kirken her.

Søerne


I den nordlige ende af Brørup by ligger der flere, anlagte, søer.

Der er anlagt stier rundt om alle disse søer, hvilket giver mulighed for at opleve en fantastisk idyl "midt" i byen.

Søerne er, som regel, hvert år beæret med et, eller flere, svane par, som bidrager med mange "grimme ællinger".

Skibelund Krat


Skibelund Krat var tidligere et vigtigt mødested for nationalsindede danskere. Fra 1865 og omkring 100 år frem dannede det rammen for velbesøgte grundlovsmøder. Indtil 1920 var kampen for danskheden i Sønderjylland i fokus.

Omkring festpladsen i Skibelund Krat står en række mindesten for mænd, der deltog aktivt i den nationale kamp, som blev udkæmpet fra Skibelund Krat


Skibelund byder ydermere på fantastisk natur og bakker, skabt af istiden, hvilket også gøre det til et yderst lækkert sted at løbe sig en tur.


Læs mere om Skibelund Krat her, her og her.

Lur stenen


Ved tørvegravning på sin lod i Maltbæk Mose fandt gårdmand Laust Madsen i maj 1861 to bronzelurer, som lå på sandbunden i ca. fire alens dybde. Den ene lur var komplet, mens den anden kun forelå i brudstykker.


I sommeren 1942 blev der på privat initiativ rejst en mindesten for fundet af Maltbæk-lurerne. Indskriften lyder:

"100 m mod Øst er disse Lurer fundne af Gdr. Laust Madsen, Baungaard, i Aaret 1861. Med Fortids Røst skal Luren gjalde til Fremtids Trøst i Tider trange.

Rejst i Danmarks Mørketid 1942."


Den komplette lurer at finde på dansk national museum.


Læs mere her.

Folding Kirke

 

Højt på en bakketop, hævet over landskabet og med udsigt over Kongeådalen, ligger Folding Kirke.

 

Den nuværende kirke er bygget samme sted, som der har ligget en middelalderlig kirke. Denne kirke tilhørte ejeren af Sønderskov Hovedgård indtil begyndelsen af 1880’erne, hvor kirken blev overtaget af sognets beboere.

 

Læs mere om Folding kirke her.

 

Sønderskov Mølle


Sønderskov Mølle er sandsynligvis anlagt i senmiddelalderen. Den blev placeret ved vandløbet Frisbæk, der nu hedder Maltbæk. Møllen hørte til hovedgården Sønderskov indtil 1804, hvor den blev solgt. På dette tidspunkt blev møllen bygget om, så bolig og mølle lå i én lang bygning. Der blev malet korn og stampet vadmelsstof på møllen.


Møllens vandhjul er et overfaldshjul, hvor vanden ledes hen over toppen af hjulet - 200 liter vand pr. sekund løber der over hjulet.

Jernskovlene på hjulet er fra 1885, mens hjulet er meget nyere. Møllehjulet kører konstant, som et af de eneste i Danmark. Nu bruges energien til at producere strøm


Bemærk at dele af møllen desværre nedbrændte i 2014, men er delvis genopbygget igen.


Læs mere om Sønderskov Mølle her, her og her.